Avís Legal

REG. DIREC. GRAL. DE SEGUROS J-1199. – ASSEG. RESP. CIVIL I CAUCIÓN DE ACUERDO ART. 27 LEY 26/2006 17-7
Tots els continguts del lloc Web de Grupo Rull, inclosos, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i programari, etc. són bé propietat de Grupo Rull, bé de societats del grup al que Grupo Rull pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc Web de Grupo Rull és propietat exclusiva de Grupo Rull i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. Tot el programari utilitzat en el lloc Web de Grupo Rull és de Grupo Rull o dels seus proveïdors de programari, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés de Grupo Rull o dels seus proveïdors.

Grupo Rull i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Grupo Rull són marques protegides per Grupo Rull. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc Web de Grupo Rull (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc Web) que es realitzi sense autorització de Grupo Rull constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual.

Grupo Rull es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Grupo Rull es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Tant l’accés al web de Grupo Rull com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent Grupo Rull de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Grupo Rull no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, excloent especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directa o indirectament, a través del web de Grupo Rull.

Per a facilitar el seu accés, pot ser que Grupo Rull inclogui vincles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que Grupo Rull no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir responsabilitat alguna per cap material creat o publicat pels mateixos. A més, el vincle a un lloc aliè a Central d’Assegurances no implica que Grupo Rull aprovi aquest lloc, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Grupo Rull es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part de cap de les entitats del grup Grupo Rull.

Grupo Rull exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Grupo Rull o de webs de tercers.

Grupo Rull no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i cap cas té caràcter contractual per part de Grupo Rull.

El contingut del web de Grupo Rull únicament és aplicable a territori Espanyol.

Grupo Rull garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Grupo Rull. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de Grupo Rull, creada per a facilitar als usuaris l’utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Grupo Rull enviant un e-mail a: gruporull@gruporull.com